https://www.youtube.com/watch?v=8AE3_AJ9o2A

Podporte nás

Ako poukázať 2% pre OZ ITER

Ako preukáže právnická, alebo fyzický osoba 2% pre OZ ITER

 

1. Vyberte si prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v predchádzajúcom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v aktuálnom roku  (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roku) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. aktuálneho roku) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

  • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Údaje potrebné na poukázanie 2%

Názov: ITER
Právna forma: Občianske združenie
Evidenčné číslo: 14503
IČO: 42224411
Sídlo: Kysucká 3876, 010 01 Žilina, Okres Žilina, Slovenská republika
Bankový účet: SK7011000000002921904927

Kontaktujte nás

Občianske združenie ITER

IČO:  42224411
Kysucká 3876
010 01 Žilina

OZ ITER spolupracuje s DRR VK, s.r.o.

Horný Hričov 256
013 42 Horný Hričov

Ing. Róbert ĎURINÍK, predseda OZ ITER

info@iter.sk
0907 576 084