Recirkulačné akvakultúrne systémy sú budúcnosťou alternatívneho chovu rýb

Občianske združenie ITER, vzniklo pre myšlienku spolupráce pri realizácii, vývoji a poznávania efektivity recirkulačných aquakultúrnych staníc RAS v praxi.

Máme záujem podporovať praktickosť a vývoj alternatívneho chovu rýb v recirkulačných aquakultúrnych staniciach RAS, prezentovať verejnú osvetu, približovať sa ku novým informáciám, publikáciám a záujmom v problematike vodnej kultúry, technológií a chovu rýb v RAS.

Poskytnutou finančnou podporou v podobe 2% dane z príjmu, alebo priamou finančnou podporou OZ ITER, podporíte osvetu, vývoj, technológie a dlhodobý alternatívny chov rýb  v recirkulačnej aquakultúre RAS.

Naším odborným garantom a konzultantom chovu rýb a technológie RAS je Ing. Jaroslav ŠVARC z Nové Bystrice – Olomouc.

Ing. Róbert ĎURINÍK, predseda OZ ITER

Čo sú recirkulačné akvakultúrne systémy RAS?

Ako poukázať 2% pre právnické a fyzické osoby v danom roku

Vyberte si nás v Zozname prijímateľov. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €. VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!

Kontaktujte nás

Občianske združenie ITER

IČO: 42224411
Kysucká 3876
010 01 Žilina

OZ ITER spolupracuje s DRR VK, s.r.o.
Horný Hričov 256
013 42 Horný Hričov

Ing. Róbert ĎURINÍK, predseda OZ ITER

info@iter.sk
0907 576 084