Kde sa systém používa?

Najvýznamnejší rozvoj a využitie recirkulačných akvakultúrnych systémov je v USA, Izraeli, Holandsku a v Dánsku. 

Intenzívne sú RAS rôznych typov využívané v najmä v Európe
a v Severnej Amerike, a to nielen pre lososovité ryby ale aj pre dravé ryby, morské ryby, kôrovce, mäkkýše, riasy a rastliny či planktónne organizmy. 

V mnohých prípadoch tieto systémy vyriešili problémy s vysokým výskytom chorôb rýb vo voľných vodách, nedostatku odchovných kapacít k uspokojeniu dopytu a hlavne nedostatku vhodných vodných zdrojov. Navyše sú výhodné aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie. RAS sú vďaka svojej nezávislosti na okolitom prostredí použiteľné takmer vo všetkých klimatických podmienkach.

V ČR až 500 ton ročne

Odhadovaná potenciálna produkčná ročná kapacita v súčasnosti v ČR inštalovaných produkčných RAS nepresahuje 500 ton. Už takmer dvadsať rokov funguje menší objekt s RAS vo Velké Bystřici, zameraný najmä na chov trhového sumca a odchov násadového materiálu úhora pre vysádzanie do voľných vôd. 

Pred zhruba 5 rokmi boli postavené dva RAS dánskeho typu (v Mlynoch u Vimperka a v Pravíkově u Kamenice nad Lipou) zamerané na produkciu najmä lososovitých rýb. Prvý uvedený bol v minulom roku zastrešený a doplnený menšími RAS pre produkciu násadového materiálu. Rovnako druhý objekt bol doplnený o dve menšie RAS jednotky. Približne 3 roky je v prevádzke RAS využívajúce teplo z bioplynovej stanice, zameraný na produkciu trhového sumca v Klopine u Šumperka. V roku 2012 začala prevádzku farma s niekoľkými postupne budovanými RAS v Rokytné u Pardubic, zameraná na trhovú produkciu niekoľkých druhov rýb (pstruh dúhový, sivoň americký, úhor, jeseterovité, zubáč a sumček africký). 

Na konci roku 2012 bola dokončená výstavba RAS dánskeho typu v Žďári nad Sázavou s predpokladom začatia produkcie belíc, ​​prípadne lososovitých rýb. 

Vo výstavbe a v príprave výstavby je ďalších niekoľko RAS. Ďalšie
v ČR prevádzkované recirkulačné systémy menších veľkostí sú buď experimentálneho charakteru (napr. Frovich vo Vodňanoch – Lepič a kol. 2004), či sú využívané na chov okrasných rýb (Štěch 2007).

Zdroj: Jan Kouřil: Mají šanci recirkulační systémy v ČR?