Budúcnosť RAS

Budúce možnosti využitia RAS v ČR a v SR sú ako pre produkciu studenomilných druhov, tzn. násadových aj trhových lososovitých rýb: pstruha dúhového, sivoňa amerického, hybrida sivoňov, pstruha obyčajného a belíc, ​​tak celej rady ďalších druhov rýb. Medzi ne patria jeseterovité, dravé druhy rýb, najmä zubáč, ďalej sumec veľký a ostriež riečny, ale aj tropické druhy rýb – sumček africký a tilapia. 

Pre naše podmienky možno za druhy s najväčším možným potenciálom pre intenzívny chov v RAS považovať vedľa lososovitých druhov rýb, najmä zubáča a sumčeka afrického. Aj napriek doterajšiemu trochu nesmelému rozvoju RAS v ČR možno po skúsenostiach s ich prevádzkou, s prihliadnutím k intenzívnemu rozvoju týchto technológií v Európe predpokladať, že bude ďalšia výstavba týchto objektov so zameraním na rôzne druhy rýb intenzívnejšie pokračovať a RAS sa budú výraznejšie podieľať na rozšírenie akvakultúry v ČR, vrátane rozšírenia početnosti produkovaných druhov rýb. 

Ku spomenutej vysokej investičnej náročnosti pri výstavbe RAS môže v súčasnosti významne prispieť súčasná dotačná politika v sektore rybárstva. Pokiaľ u nás také kapacity nevzniknú, nebudeme schopní konkurovať progresívnejším zahraničným producentom.

V ČR až 500 ton ročne

Odhadovaná potenciálna produkčná ročná kapacita v súčasnosti v ČR inštalovaných produkčných RAS nepresahuje 500 ton. Už takmer dvadsať rokov funguje menší objekt s RAS vo Velké Bystřici, zameraný najmä na chov trhového sumca a odchov násadového materiálu úhora pre vysádzanie do voľných vôd. 

Pred zhruba 5 rokmi boli postavené dva RAS dánskeho typu (v Mlynoch u Vimperka a v Pravíkově u Kamenice nad Lipou) zamerané na produkciu najmä lososovitých rýb. Prvý uvedený bol v minulom roku zastrešený a doplnený menšími RAS pre produkciu násadového materiálu. Rovnako druhý objekt bol doplnený o dve menšie RAS jednotky. Približne 3 roky je v prevádzke RAS využívajúce teplo z bioplynovej stanice, zameraný na produkciu trhového sumca v Klopine u Šumperka. V roku 2012 začala prevádzku farma s niekoľkými postupne budovanými RAS v Rokytné u Pardubic, zameraná na trhovú produkciu niekoľkých druhov rýb (pstruh dúhový, sivoň americký, úhor, jeseterovité, zubáč a sumček africký). 

Na konci roku 2012 bola dokončená výstavba RAS dánskeho typu v Žďári nad Sázavou s predpokladom začatia produkcie belíc, ​​prípadne lososovitých rýb. 

Vo výstavbe a v príprave výstavby je ďalších niekoľko RAS. Ďalšie
v ČR prevádzkované recirkulačné systémy menších veľkostí sú buď experimentálneho charakteru (napr. Frovich vo Vodňanoch, či sú využívané na chov okrasných rýb.