RAS sú inteligentné zariadenia

Recirkulačné akvakultúry systémy (RAS) sú charakteristické vysokou produkciou z jednotky plochy, výrazne nízkymi požiadavky na zdroj prítokovej vody a žiadnu, alebo len veľmi obmedzenú produkciou vypúšťaného znečistenia. Sú založené na výžive chovaných rýb pomocou pravidelne dodávaných kompletných kŕmnych zmesí. 

RAS sú inteligentné zariadenia, v ktorých voda cirkuluje medzi jednotkou tvorenou odchovnými nádržami pre ryby alebo iné vodné živočíchy a jednotkou zabezpečujúcou čistenie a úpravy vody.

Intenzívne kŕmené ryby spotrebovávajú dýchaním kyslík a do vody vylučujú nestrávené zvyšky krmív – exkrementy a produkty látkovej výmeny – najmä amoniak a oxid uhličitý. 

V prípade nevhodnej kŕmnej techniky a pod., môže byť voda po prietoku chovateľskú jednotkou znečistená aj o zvyšky neskonzumovaných krmív.

Zdroj: Jan Kouřil: Mají šanci recirkulační systémy v ČR?